หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เกิ๋ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 
   
นายณัฐวุฒิ เต็มเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
 
ข่าวสาร
 
 


 
Re x ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน  
 

อบต.แม่เกิ๋ง ได้ Re x ray โครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยชุดทีมที่ได้รับการแต่งตั้งจากอำเภอวังชิ้น ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล เกษตรประจำตำบล ท้องถิ่นอำเภอ ผอ.รพ.สต. กำนัน ปลัด อบต. และเจ้าหน้่าที่ ได้ร่วมกัน Re x ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม. อถล.ประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านร่วมกันทวนสอบถังขยะเปียก โดยได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 - 12 มกราคม 2567 ซึงผลการดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ อบต.แม่เกิ๋ง ครบ 100 %

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2567 เวลา 13.47 น. โดย คุณ พิมพ์ลดา หล้ามา

ผู้เข้าชม 386 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
นายอนันต์ กระหวา่ย บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 1/80
นายสงัด สายวงค์ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 2/80
นายกิ่่ง คำก้อน บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 3/80
นางสังวาน ตาสา บ้านเลขที่ 95 หมู่่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 4/80
นางทวี สุดสวาท บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 5/80
นายยุทธ์ สายภู บ้านเลขที่ 35/2 หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 6/80
นายสวัสดิ์ วันแว่น บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 7/80
นายพล สายวงค์ บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 8/80
นายศักดิ์ชัย ตาสา บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 9/80
นางยุพิน วิลาวรรณ์ บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 10/80
นายจีระศักดิ์ สมปุก บ้านเลขที่ 153/1 หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 11/80
นายภูมิน ก้อนคำ บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 12/80
นายผ่าน ก่้อนคำ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 13/80
นางสุพรรณ วงศ์วี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 14/80
นางปรานอม ปิงสมปาน บ้านเลขที่ 116/1 หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 15/80
นางศรุตา วิเศษบุย บ้านเลขที่ 116/3
ลำดับภาพที่ 16/80
นางมาลัย ปิงสมปาน บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 17/80
นางทองสุข มะโนวอน บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 18/80
นางชื่น คำลือ บ้านเลขที่ 118/2 หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 19/80
นางใย ปิงสมปาน บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 20/80
นางทวี ต๊ะมะครุธ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 21/80
นางบัวลาน ติ๊บบุ่ง บ้านเลขที่ 97/3 หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 22/80
นายบุญส่ง แก้วดำ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 23/80
นางพิมพา หน้ิวกา บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ที่3
ลำดับภาพที่ 24/80
นางลา หนิ้วกา บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 25/80
นางวิลาวัลย์ วงศ์วี บ้านเลขที่ 35/1 หมู่่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 26/80
นางแสงมอญ ติ๊บบุ่ง บ้านเลขที่ 138/2 หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 27/80
นายโชคยืนยง ใจเมธา บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 28/80
นายเส่ง สายสุวรรณ บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 29/80
นายเหรียญ อนาวรรณ์ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 30/80
นางจันทร์ สุขแดง บ้านเลขที่ 94/3 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 31/80
นางกาญจนา อิ่นคำ บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 32/80
นางรุ่งทิวา ดอกคำดี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 33/80
น.ส.ฟองจันทร์ คำหวัน บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 34/80
นางเสาวรส วังขวา บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 35/80
นางอำไพ วรรณวงศา บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 36/80
นางอัมพร วังขวา บ้านเลขที่ 112/2 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 37/80
นายแก้ว ดอกคำดี บ้านเลขที่ 101/4 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 38/80
นายชุมพร สาใจ บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 39/80
นางร่่งทิวา ดอกคำดี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 40/80
นายล้วน ปาเต็ม บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 41/80
นายทอง อิ่นคำ บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 42/80
นางบัวเขียว อินภิชัย บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 43/80
นายศุภนัน สีเกี๋ยง บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 44/80
นายอ้าย สิงห์คำ บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 45/80
นายประพันธ์ แสนคำ บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 46/80
นายจรัญ จันทร์เผือก บ้านเลขที่ 106/1 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 47/80
น.ส.กาบ มาลี บ้านเขที่ 109 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 48/80
นางบัวแฝง สารแห้ง บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 49/80
นายประยูร แสงทอง บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 50/80
นางเปมิกา จันทร์แสง บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 51/80
นางสีวันนา ปุ๊ดลอง บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 52/80
นายเฉลียว ดอกไฮ่ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 53/80
นายธนชิต สุขคำ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 54/80
นายบุญตัน เครือเค้า บ้านเลขทีี 96/1 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 55/80
นายบุญเทิง ถาดอก บ้านเลขที่ 73/3 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 56/80
นายบุญยัง มดแดง บ้านเลขที่ 10/3 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 57/80
นายสมชาย ถาดอก บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 58/80
นายสมบูรณ์ นิดเดือน บ้านเลขที่ 5/5 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 59/80
นายสมบูรณ์ เปียงดี บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 60/80
นางเต็ม ใจขอด บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 61/80
นางวรัญญา จินะวงค์ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 62/80
นางวัน ลงหิง บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 63/80
นางส่วย หล้าจันทร์ บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 64/80
น.ส.จันทร์เพ็ญ คำเหลือง บ้านเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 65/80
นายแก้ว ปันฮ้อ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 66/80
นายโชคชัย ปาคำ บ้านเลขที่ 106/1 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 67/80
นายติ๊บ คำเหลือง บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 68/80
นายธีรโชติ กบเสาร์ บ้านเลขที่ 115/2 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 69/80
นายบุญชู หล้าจันทร์ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 70/80
นางแก้ว วันตา บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 71/80
นายปั๋น แปงขา บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 72/80
นางดุุก วันตา บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 73/80
นายคำ เต็งหล้า บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 74/80
นายธง หลองแก้ว บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 75/80
นางบัวไหล วรรณวงศา บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 76/80
นางนิต นารุย บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 77/80
นางดอก วังขวา บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 78/80
นายไล นุบาง บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 79/80
นายอุดร แปงขา บ้านเลขที่ 37/3 หมู่ที่ 8
ลำดับภาพที่ 80/80
<<
>>
X
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-520-512-3
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
จำนวนผู้เข้าชม 2,604,826 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-648-2691