หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เกิ๋ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 
   
นายณัฐวุฒิ เต็มเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลสภาท้องถิ่น
    - ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
    - ข้อมูลข้าราชการฝ่ายประจำ
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - link 1
    - link 2
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือการรับการสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์
    - คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์กรณีบุคคลธรรมดา (ตั้งใหม่)
    - คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    - คู่มือการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
    - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    - คู่มือการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
    - คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - สถิติการให้บริการสำนักปลัด
    - สถิติการให้บริการกองช่าง
    - สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
    - งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
    - งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
    - งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565
    - งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
    - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
    - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
    - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การพัฒนาบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ไฟล์แนบ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-520-512-3
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
จำนวนผู้เข้าชม 1,137,666 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-648-2691