หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลแม่เกิ๋ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
   
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่ออมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E05/2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศ ประกวดประกวดจ้่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อ [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่้่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 69 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 28 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 124 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถย [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 120 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสด [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 93 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 99 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 70 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อ [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 144 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดอ้อน หมู่ [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 146 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถา [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 134 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 115 
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระนำ้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกกักเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดอ้ [ 10 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
 
 
   
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้าง [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครง [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 115 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 28 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 116 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 111 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปร [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 110 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 144 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 112 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 128 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 117 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 19 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 158 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ชุดตรวจสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำ [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ [ 29 ธ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว79 [บัญชีแนบท้าย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว78  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว80 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ สน.บถ. มท 0809.6/ว5  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา สล. มท 0801.2/ว64  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Zero Waste School) ปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว69 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว4  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ (สร้างวิถีครู) ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว58  [ 11 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว57 [แบบรายงาน]  [ 11 ม.ค. 2565 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว63 [เอกสารแนบ]  [ 11 ม.ค. 2565 ]
สำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว62  [ 11 ม.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.6/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 10 ม.ค. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๘ กศ. มท 0816.3/ว59  [ 10 ม.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว56  [ 10 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว51 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ม.ค. 2565 ]
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ม.ค. 2565 ]
การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว55  [ 10 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว54 [บัญชีแนบท้าย]  [ 10 ม.ค. 2565 ]
 
 
พร0023.5/ว25 ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว155 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว21 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว24 แจ้งการปรับอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว22 แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีน โรคโควิด - 19 ของเด็กที่มีอายุ 5 ปี  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว23 แจ้งขอความร่วมมือรณรงค์สร้างวิถีครูด้วยงานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ฯ  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว142 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว140 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5 - 11 ปี โรงเรียนในสังกัด อปท.  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว139 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว110 ขอความร่วมมือประสาน อปท.ดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลฯ  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว111 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว112 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว107 ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว108 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.5/328 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.5/307 สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูงเม่น  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.2/266 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือน ตุลาคม 2562 เด่นชัย  [ 10 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/305 การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว เมืองแพร่  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.5/319 สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อบจ.  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.1/15 แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.  [ 11 ม.ค. 2565 ]    
 
 
อบต.กาญจนา เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา อบต.กาญจนา สมัยสามัญสมัยแรก ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
อบต.ดอนมูล ธนาคารขยะตำบลดอนมูล [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ร่ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดย นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.น้ำชำ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 จุด หรือมีพื้นที่รวมกัน 2 จุด ไม่น้อยกว่า 784.25 ตร.ม. [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกลาง อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดแพร่ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการร่องถ่านร่วมใจ ห่างไกลโรค (อสม. ม.3) [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ออกหน่วยให้บริการรับยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในก [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกาศ คณะครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์มอบกระเช้าของขวัญ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งแค้ว ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
อบต.ทุ่งแค้ว ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.ทุ่งแค้ว ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.กาญจนา สรุปโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
 
 


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.ช่อแฮ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายทุเรียน มีศักดิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลช่อแฮ [ 14 ม.ค. 2565 ]อบต.เตาปูน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 8116 แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.บ่อเหล็กลอง ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.บ่อเหล็กลอง เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาตุ้ม ม.2 [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.บ่อเหล็กลอง เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนาตุ้ม ม.3 [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.สรอย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.วังชิ้น จ้างเหมาขุดฝังปรับเกลี่ยพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตำบลวังชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.วังชิ้น จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (บรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.ช่อแฮ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างบ้านนางบังอร นันทิยา ถึงบ้านนางนิดา ชมภูวัง หม [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.ช่อแฮ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บ้าน ดต.พินิจ เหมะสิขัณฑกะ หม [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านกลาง จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,4 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ถนน [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1,2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จ [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.แม่จั๊วะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านปิน จ้างปรับระดับรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11 บริเวณบ้านนายสำเริง คำอ้าย ชุมชนบ้านบนใต [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านกาศ จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน จากเขตติดต [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ทต.ปากกาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]อบต.เตาปูน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 8116 แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]

 
 
กระดานสนทนา/การรับฟังความคิดเห็น
   
 
ถนนทางการเกษตรชำรุด (14 ม.ค. 2565)    อ่าน 2  ตอบ 0  
แจ้งการชำรุดไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) (14 ม.ค. 2565)    อ่าน 5  ตอบ 0  
แจ้งการชำรุดของไฟฟ้าบ้านปันเจน (24 มี.ค. 2564)    อ่าน 158  ตอบ 1  
 
 

-สินค้า OTOP-

หมู่ที่7บ้านค้างใจ หมู่บ้านท่องเที่ยวในวัตวิถี
OTOP
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่เกิ๋ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โทรศัพท์ : 054-520-512-3
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
จำนวนผู้เข้าชม 1,051,993 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-520-512